Aanvraag jachtakte

Procedure aanvraag jachtakte in Nederland

Het is de verantwoordelijkheid van iedere jager om tijdig voor 1 april zijn jachtakte en Europees schietpaspoort te verlengen en dus tijdig zijn aanvraag hiervoor in te dienen. Nu is het sinds vorig jaar ook nog het C4 inlichtingformulier bijgekomen.

De Politie heeft nu als beleid vastgesteld dat de gene die niet tijdig zijn aanvraag voor 1 april heeft aangevraagd zijn jachtakte kwijt raakt.

Wat moet ik dan allemaal doen om de verlenging tijdig een aanvraag in te dienen;

 1. 1. Afspraak maken met de lokale Taakaccenthouders wet wapens en munitie, voor de verlenging van je jachtakte, doe dit tijdig, dit kan via (0900) 8844 en plan alvast deze dag en evt. Tijdstip dat je zeker op afspraak aanwezig kunt zijn.
 2. 2. Aanvraagformulier voor een jachtakte
 3. 3. Bijlage-C5-Inlichtingenformulier-bij-verlenging-wapenverlof- (downloaden); Vul het in onderteken dit.
 4. 4. Voor de aanvraag hebt je ook bewijs nodig dat je kunt jagen in Nederland;
  1. A. Dit kan via aantonen dat je een bejaagbaar gebied van tenminste 40 ha hebt door overlegging van geldige Jachthuurovereenkomsten of;
  2. B. Toestemming jachthouder buiten gezelschap art3.20 lid 4  (Jagen buiten gezelschap jachthouder) of;
  3. C. Toestemming in zijn gezelschap Jachthouder art 3.20 lid 1 (jagen in gezelschap van de jachthouder)
 5. 5. WA-jachtverzekeringsbewijs ; ( maak hiervan een kopie) dat je hebt ontvangen van de verzekeraar of KJV of NOJG  en voeg dit erbij.
 6. 6. Europees schietpaspoort ; indien in je bezit dient dit ook verlengd te worden, dit kan maximaal 5 jaar.
  Moet je een nieuwe jachtakte krijgen en of Europees schietpaspoort denk er dan ook aan om hiervoor een pasfoto bij te voegen.
Menu
%d bloggers liken dit: