Diersoorten

Diersoorten

Wild

In de Wet natuurbescherming is een wildlijst opgesteld op deze lijst staan vijf bejaagbare soorten. In de onderstaande tabel is de lijst te zien. Tevens is er aangegeven wanneer deze soorten bejaagbaar zijn.

Tabel met jachtseizoen per wildsoort:  Van tot en met
Wilde Eend 15 augustus 31 januari
Konijn 15 augustus 31 januari
Haas 15 oktober 31 december
Fazanten Hen  15 oktober 31 december
Fazanten Haan 15 oktober 31 januari
Houtduif  15 oktober 31 januari

Exoten en verwilderde dieren
Op de grond van de Wet natuurbescherming zijn exoten en verwilderde dieren niet beschermd. Om de stand van deze dieren te kunnen beperken is een aanwijzing nodig. De provincie Zuid-Holland heeft een dergelijke aanwijzing in 2017 gedaan.

Jachtaktehouders kunnen op grond van deze aanwijzing de stand van de volgende dieren beperken:  beverrat, Indische gans, marterhond, muskusrat, nijlgans, rosse stekelstaart, gedomesticeerde grauwe gans (soepgans of boerengans), verwilderde kat (alleen door middel van kastval en vangkooi), Amerikaanse nerts en wasbeer.

Ontheffing
Voor inheems beschermde diersoorten waarvoor geen vrijstelling is verleend of waarvoor geen aanwijzing is afgegeven kan de provincie een ontheffing op grond van Wet natuurbescherming verlenen aan de Faunabeheereenheid. De Faunabeheereenheid kan een grondgebruiker of WBE vervolgens machtigen om van deze ontheffing gebruik te maken. Op grond van het Faunabeheerplan wordt voor een aantal diersoorten die structureel voor schade zorgen een ontheffing op voorhand uitgegeven aan de Faunabeheereenheid. Voor andere soorten kan een incidentele ontheffing worden aangevraagd bij de Provincie

Menu
%d bloggers liken dit: