Ganzen en Eenden

De laatste jaren is de roep om het verkleinen van de ganzenpopulaties sterker geworden. Toen eind vorige eeuw de jacht op basis van de toen geldende Jachtwet werd verboden, groeiden de populaties van overwinterende en overzomerende ganzen sterk. Aan de Nederlandse jagers de taak om de aantallen ganzen in toom te houden, zodat schade, hinder en overlast worden beperkt. (Bron: Jagersvereniging, 2017)

Bent u benieuwd welke ganzen dit zijn kijk gerust even verder op de site!

Menu
%d bloggers liken dit: