Faunabeheerplan

De belangrijkste taak van de Faunabeheereenheid is het beheer van populaties dieren en het voorkomen of beperken van schade die wilde dieren aanrichten aan onder andere de volksgezondheid en openbare veiligheid, de vliegveiligheid, de landbouw en aan flora en fauna.

De noodzaak voor het beheer moet in een faunabeheerplan worden omschreven. In het plan staan ook de maatregelen die zullen worden uitgevoerd. Gedeputeerde Staten keuren het plan goed. Om uitvoering van het plan mogelijk te maken, verleent GS vervolgens ontheffing. De looptijd van een faunabeheerplan is over het algemeen vijf of zes jaar.

Hieronder zijn de faunabeheerplannen die in Zuid-Holland van kracht zijn opgenomen.

 

Ganzen

Jachtsoorten

Meerkoet

Zwarte Kraai

Reeën

Smient

Vos

Knobbelzwaan

Kauw

Menu
%d bloggers liken dit: