Werkzaamheden

De jagers van WBE Krimpenerwaard zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, smient, houtduif, grauwe gans, kolgans, Canadese gans, nijlgans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast organiseert Wildbeheereenheid Krimpenerwaard drie tellingen per jaar. Deze tellingen worden gehouden in verschillende seizoenen. Het tellen in WBE-Krimpenerwaard gebeurt door jagers en andere vrijwilligers dit doen zij om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand in het gebied. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Op welke manier wordt er geteld?

De tellers tellen gebied dekkend de gehele Krimpenerwaard op dezelfde tijd. Hiermee worden dubbel telling zoveel mogelijk vermeden en er worden geen gebieden overgeslagen. Op deze manier verkrijgt men betrouwbare telgegevens. Als er elk jaar omstreeks de zelfde tijd en dezelfde datum geteld wordt kan er een trend waargenomen worden in de telgegevens. Na het tellen worden de telgegevens ingeleverd en binnen een week in het DORA-systeem gezet. 

Menu
%d bloggers liken dit: