Ganzendagen

De laatste jaren is de roep om het verkleinen van de ganzenpopulaties sterker geworden. Toen eind vorige eeuw de jacht op basis van de toen geldende Jachtwet werd verboden, groeiden de populaties van overwinterende en overzomerende ganzen sterk. Aan de Nederlandse jagers de taak om de aantallen ganzen in toom te houden, zodat schade, hinder en overlast worden beperkt. (Bron: Jagersvereniging, 2017)

Geschoten ganzen leveren een uitstekende basis voor heerlijke wildgerechten. Alle geschoten ganzen worden benut, het merendeel gaat naar de jagers zelf of komt bij particuliere en restaurantkeukens terecht. Mocht u interesse hebben in een lokaal geschoten gans (of ganzen) kijk dan op: https://www.jagersvereniging.nl/wildopdekaart/ voor een jager bij u in de buurt of neem contact met ons op.

Menu