Inschrijfformulieren

Lid worden:
Wilt u graag lid worden van onze WBE? Vul dan het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in en mail het formulier  naar secretaris@wbekrimpenerwaard.com. Uw aanvraag wordt in de eerst volgende bestuursvergadering behandelt. Na goedkeuring door het bestuur krijgt u bericht van ons dat uw aanvraag is goedgekeurd en dat u lid bent geworden van onze WBE.

Aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier WBE Krimpenerwaard

Lidmaatschap opzeggen:

  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient plaats te vinden voor het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
  • Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Een opzegging die niet gedaan volgens de voorgaande regels, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  • Opzeggen kan schriftelijk naar de secretaris of naar secretaris@wbekrimpenerwaard.com

 

Menu
%d bloggers liken dit: