Jagen in Nederland

Jagers vormen het grootste netwerk van goed opgeleide vrijwilligers in het buitengebied. Hun inzet staat gelijk aan 13.000 fulltime banen op  jaarbasis (CLM, 2014). Samen beheren zij ruim 2,5 miljoen hectare van de Nederlandse leefomgeving. Jagers zijn opgeleid volgens een door de overheid erkende en verplichte opleiding. Deze opleiding bestaat uit een theorie-examen en meerdere praktijkexamens. Jagers handelen volgens een gedragscode, waarnaar in de wet verwezen wordt. Jagers registreren hun handelingen in digitale registratiesystemen, op basis waarvan zij regelmatig verantwoording afleggen

Menu
%d bloggers liken dit: