Wildhygiëne

Vanaf 1 januari 2008  vlees van wild worden gekeurd  indien het voor de lokale handel is bestemd. In Nederland wordt al het vlees dat via de handel uiteindelijk bij een consument op het bord beland eerst gekeurd. Vanaf deze datum mag geen wild meer in de handel komen zonder een eerste keuring door een Gekwalificeerd Persoon (GP).

De jager is nu de eerste beoordelaar van het wild en dus de primaire schakel in het proces dat leidt tot in de handel brengen van een gekwalificeerd levensmiddel. De Gekwalificeerd Persoon (GP)heeft voor deze keuring een speciale cursus gevolgd.
Een keuring door een GP was al verplicht bij de handel tussen EU-lidstaten. Voortaan vervult hij deze taak ook voor wild dat voor de lokale markt is bestemd. Het gaat dan om het wild dat een jager aan de lokale markt verkoopt (direct aan een plaatselijk restaurant of poelier).

Niet elke jager hoeft daarom persé een GP zijn. Dit mag ook een medejager zijn die in uw gezelschap heeft gejaagd of iemand bij u in de buurt. Wild voor eigen gebruik hoeft niet door een GP te worden beoordeeld. Hetzelfde geldt voor het wild dat na het einde van de jachtdag wordt verdeeld onder de drijvers en jagers.
Wetgeving:

In de volgende wetten en richtlijnen is te vinden welke eisen er aan wild worden gesteld en op basis waarvan de VWA haar controlerende taken uitvoert: EU-richtlijn 91/495/EEG en 92/45/EEG; 

Gekwalificeerd Persoon

Een GP moet straks de eerste keuring verrichten. Er is een speciale cursus ontwikkeld die daartoe jagers moet opleiden Cursus Wildhygiëne Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN heeft in samenwerking met de overheid, de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) en de Vereniging van Groothandelaren in Wild het afgelopen jaar een cursus ontwikkeld voor de opleiding tot GP. Deze cursus, is naar aanleiding van de nieuwe Europese Levensmiddelenwetgeving ontwikkeld.

Dat de cursus wordt verzorgd door de SJN heeft te maken met de keuze van het Min.vanL.N.V. (Juridische Zaken en de afdeling Voedselkwaliteit en Diergezondheid) en de VWA, aangezien de jachtopleiding ook reeds door deze Stichting wordt verzorgd. De cursus Wildhygiëne bestaat uit twee theorie-avonden. Het bijwonen van deze twee avonden is verplicht. Als cursist ontvangt u een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties in kleur. Het boek is ook goed te gebruiken als naslagwerk. Na de pauze op de tweede avond wordt er een schriftelijk examen afgenomen volgens het meerkeuzesysteem. Bent u geslaagd, dan mag u zich “gekwalificeerd persoon” noemen. Aan de geslaagden zal het Certificaat Gekwalificeerd Persoon worden toegezonden.

Mocht u deze cursus willen volgen, dan kunt u zich inschrijven op de site

Grofwild

Het onderzoek van het wild bestaat uit een aantal stappen;

 1. De jager beoordeelt indien mogelijk het levende dier voor het schot.
  1. Tijdens het ontweiden let de jager vervolgens op eventuele afwijkingen van de organen en ingewanden.

Navolgende handelingen;

 1. De jager vult de voorkant van de ‘Verklaring 1e onderzoek grof vrij wild’ in.
  1. Is de jager zelf geen GP, dan wordt deze vervolgens ingeschakeld.
 2. De gekwalificeerde persoon onderzoekt de organen en vult de achterkant van de Verklaring in.
  1. Let wel op dat bij alle grofwild zonder de bijbehorende ingewanden (m.u.v. maag/darmen) de GP het eerste onderzoek niet naar behoren kan uitvoeren en er dus geen uitspraak over kan doen. Gevolg is dat dit wild uitsluitend voor eigen gebruik kan worden bestemd.
  2. Als in beide gevallen geen bijzondere afwijkingen zijn waargenomen, die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid, kan het dier geleverd worden aan zowel de horeca, de poelier als EG-erkende wildverwerkingsbedrijven, zonder dat de organen meegeleverd hoeven te worden.
 3. De unieke, genummerde Verklaring moet aan het dier worden bevestigd.

Kleinwild

Ook hier bestaat de beoordeling indien mogelijk uit 2 stappen;

 1. de jager beoordeelt het dier na het schot of er geen bijzondere afwijkingen zijn,bijvoorbeeld mager, slechte beharing of ruw in de veren. Tijdens het evt. ontweiden van het kleinwild let de jager vervolgens op eventuele afwijkingen van de organen en ingewanden en vult hij zijn bevindingen in op het formulier
 2. De GP vult nadien het 2e deel van de verklaring in voor het kleinwild.

 

Formulieren Wildhygiëne

Menu
%d bloggers liken dit: